Brighton Skribbel Round Trinket Box

Brighton Skribbel Round Trinket Box

Regular price $38.00 Sale

  • Width: 3 1/4"
  • Height: 3 1/4"
  • Depth: 1 1/2"
  • Finish: Hammered

UPC# 0881934713828